Tof

Geen uitdaging is hen teveel. De kleuterjuffen blijven er steeds voor gaan.

Muzisch :
Ze dansen, zingen, springen, bewegen, spelen graag samen toneel en poppenspel. Het muzische is niet weg te denken uit hun aanbod.

Creatief:
Op een interactieve wijze spelen we in op wat kleuters boeit. Ze geven kleuters volop de kans om te ontdekken, te experimenteren,enz...

Zorgverbredend :
Niet alle kinderen hebben het altijd gemakkelijk. Daarom besteden zij veel aandacht aan zorg. Daar staan de zorgcoördinator en een halftijdse zorgleerkracht voor garant samen met de kleuterjuffen.

Kleurrijk:
De school met de kleurtjes, een begrip in Oostduinkerke. Ook in de nieuwe kleuterafdeling wordt kleur een belangrijk aspect. 'Breng kleur in je leven'.

Differentiërend:
Differentiëren betekent onderwijs op maat aanbieden. Op die manier proberen we zoveel mogelijk talenten bij kinderen te ontdekken.

Dynamisch:
De tijd staat niet stil. Ook de kleuterafdeling gaat mee met zijn tijd. Een nieuw gebouw, nieuwe leermethodes, invoeren van vernieuwingen, groeien naar de toekomst.

Sportief:
Bewegen is zeer belangrijk bij kleuters. De motorische ontwikkeling wordt voortdurend gestimuleerd door turn- en zwemlessen, spelen op de speelplaats, enz ...