Kosteloos onderwijs

De verschillende Ministers van Onderwijs hebben heel wat geïnvesteerd in het onderwijs.

Zij hebben de werkingsmiddelen van de scholen flink verhoogd zodat het onderwijs voor alle kinderen gratis zou zijn.

Dit betekent dat alle schoolmaterialen, nodig voor het bereiken van de eindtermen, door de school moeten worden voorzien. (schriften, boeken, kaften, latten, schrijfgerei, passers, rekenmachines, enz.)

De aankoop van bijv. schooltijdschriften is volledig vrijblijvend.

De aankoop van een T-shirt voor de turnlessen mag wel gevraagd worden.

Er werd ook een bijdrageregeling uitgewerkt voor de deelname aan sport- of bosklassen.

Het maximumbedrag wordt bij ons niet overschreden.

De juiste prijzen staan vermeld in het retributiereglement.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds op het schoolsecretariaat terecht.

Reeds vele jaren is busvervoer tijdens de lessen, de zwemlessen, het schoolgerei en zelfs schoolreizen volledig gratis!

Klassen van dertig kinderen of meer worden gesplitst zodat leerlingen en leerkrachten over het nodige pedagogisch comfort beschikken.

Ons schoolbestuur stelt hiervoor extra leerkrachten aan.

Het voltallige schoolbestuur beschouwt het gemeentelijk onderwijs als kwaliteitsvol en stelt het belang ervan voorop in haar beleid.

Share
More in this category: Schooltoeslag »
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…